130 éves a Szociáldemokrata Párt!

130 éves hazánk történelmi pártja, az MSZDP!

2020. december 7-én jelentős történelmi eseményt ünneplünk: 130 évvel ezelőtt, a mai napon alapították elődjeink, Engelmann Pál Gábor vezetésével a Magyarországi Szociáldemokrata Párt-ot!

Igen barátaim, egy olyan pártnak lehetünk tagjai 2020. december 7-én, amelyiknek Magyarországon ma egyedülállóan történelmi múltja van.

A már említett alapító első elnökünk után olyan kiváló történelmi személyiségek voltak elődeink, mint Peyer Károly, akinek köszönhetően – megkötve a Bethlen-Peyer paktumot – 1921 után is tovább működhetett a párt, melynek folytatásaként az 1922-es parlamenti választásokon 17%-os eredményt elérve a második legerősebb pártként jutott be az országgyűlésbe.

 

Másik kiváló, és talán legismertebb történelmi személyiségünk Kéthly Anna volt, akiről az a mondás járta, hogy „egy férfi van a magyar parlamentben, az is nő”. Kéthly Anna 1917-ben lett tagja az MSZDP-nek, 1922-től 1948-ig országgyűlési képviselő volt, tehát több mint negyedszázadon át a magyar parlament legendás alakja volt. 1948 februárjában, miközben a vezetők Sztálinnal tárgyaltak, Marosán György puccsszerűen eltávolította az úgynevezett jobboldali szociáldemokratákat, így Kéthly Annát is. Előbb házi őrizetben, majd 1950 nyarától ítélet nélkül évekig börtönben volt.

A párt 1939-ben Szociáldemokrata Pártra (SZDP) változtatta nevét, majd 1943-ban antifasiszta, Hitler-ellenes megállapodást kötött a Kisgazdapárttal.

1944-ben az SZDP illegalitásba kényszerült, vezetőit a Gestapo letartóztatta, sokakat közülük koncentrációs táborba hurcoltak (például Peyer Károlyt-t, Buchinger Manó-t), többen a nyilas terror áldozatául estek (mint Mónus Illés).

1956-ban, a forradalom idején a Szociáldemokrata Párt Kéthly Anna vezetésével rövid időre újjáalakult, ő maga a Nagy Imre kormány államminisztere volt, majd a forradalom leverése után a párt az emigrációban folytatta működését egészen 1976. szeptember 7-én bekövetkezett haláláig.

 

MSZDP munkástüntetés 1912 vérvörös csütörtök

A két világháború között, a fehérterror illetve az ’56-os forradalom idején és azt követően is az MSZDP-nek nagyon sok tagja adta a legdrágábbat, az életét azért, mert olyan elveket vallott, amellyel a dolgozó emberek, a munkavállalók felemelkedését, jólétét biztosító társadalmi rendet akartak létrehozni.

1956 után az egypártrendszer idején a párt illegalitásban bár, de tovább élt köszönhetően azon tagjainknak, akik továbbra is szociáldemokratának vallották magukat, példaként említve Guba Dezső barátunkat, akinek Heves városa az 1956-os forradalom vér nélküli lefolyását köszönheti, valamint az 1937-ben a pártba belépő és egy éve elhunyt Bazsai Ferenc tiszteletbeli elnökünket.

1989-ben a rendszerváltozás idején deklarálva jogfolytonosságát pártunk az 1890-es eredeti néven újjáalakult. Napjainkig a párt önállóan nem jutott be a parlamentbe, de Kapolyi László elnöksége alatt a párt a Magyar Szocialista Párttal lépett szövetségre, annak politikáját támogatta. Kapolyi 2002 és 2010 között az MSZP listáján került be a parlamentbe.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a megalakulásától kezdődően alapvetően a munkavállalók, a kisvállalkozók, a kisparaszti gazdálkodók érdekvédelmi pártjaként jött létre, amely alapokat a mai napig megtartotta. Harcolt az 1900-as évek elejétől a Feministák Egyesületével karöltve a nők általános választójogáért, azt hosszú küzdelem után el is érte, 100 évvel ezelőtt kiharcolta a nyolcórás munkaidőt, hatékonyan közreműködött a szakszervezetek létrehozásában és érdekérvényesítésükben a parlamentben.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a jövőben újra ki kell hogy álljon a 100 éve kiharcolt nyolcórás munkaidő újbóli bevezetéséért, ki kell hogy álljon a munkavállalók azon jogáért, hogy a nyolc órás munkájukért kapott munkabérből a XXI-ik századnak megfelelő színvonalon élhessenek, utódaikat a gyermekük képességének megfelelően taníttathassák, ezek a gyermekek, fiatal emberek iskoláik elvégzése után biztos jövőbe induljanak, a nyugdíjasaink a ledolgozott kemény munkáséveik után anyagi gondok nélkül éljenek, az emberek megbetegedésük esetén meggyógyulhassanak, a vállalkozások a világ más területén működő vállalkozásoknak megfelelő esélyekkel dolgozhassanak. Magyarországon tehát meg kell teremtenünk a szociális demokráciát!

A Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak tehát tovább kell folytatni a 130 éve meghatározott utat, követni a párt meghatározott négyes jelszavát:

szabadság, igazságosság, szolidaritás, tisztesség!

Ehhez kívánok mindannyiunknak jó egészséget, sok erőt és kitartást!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*